Tài liệu

15 ebooks miễn phí về lập trình C

08 / 09 / 2016

Nếu như bạn đã và đang tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ lập trình C, thì bạn sẽ cảm thấy thích thú với 15 cuốn sách miễn phí này về lập trình C.

Functional C

Tác giả: Pieter Hartel, Henk Muller.

Nhà xuất bản: Addison-Wesley, 1999.

Cuốn sách này hướng dẫn bạn học lập trình C, yêu cầu các bạn cần biết viết hàm để tạo thuật toán trong ngôn ngữ C trước. Bạn sẽ có thể viết được những dòng code C có thể bảo trì dễ dàng hơn qua cuốn sách này.

A to Z of C

Tác giả: K. Joseph Wesley, R. Rajesh Jeba Anbiah.

Xuất bản năm 2008.

Cuốn sách ở trình độ trung cấp với cao cấp dành cho những ai yêu thích lập trình C. Cuốn sách mở ra những bí mật và phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ lập trình C.

Learn C the Hard Way

Tác giả: Zed A. Shaw.

Nhà xuất bản: LCodeTHW, 2011.

Cuốn sách giới thiệu rõ ràng và đơn giản về lập trình C hiện đại. Mục đích của cuốn sách là để làm cho bạn vững vàng hơn khi viết phần mềm hay đi chỉnh sửa mã nguồn của người khác. Sách không dành cho người mới học về C.

Programming in C

Tác giả: Bharat Kinariwala, Tep Dobry.

Nhà xuất bản: Đại học Hawaii ở Manoa, 1993.

Nội dung chính của sách là hướng dẫn giới thiệu các phương pháp lập trình, cấu trúc dữ liệu và tạo thuật toán xử lý hiệu quả ví dụ như thiết kế Top-Down, xử lý kí tự, đánh giá kiểu dữ liệu và biểu thức, con trỏ, hàm, mảng ...

Object-Oriented Programming in C

Tác giả: Axel-Tobias Schreiner.

Phát hành năm: 1999.

Cuốn sách này hướng dẫn cách lập trình hướng đối tượng trên ANSI-C để tiếp cận giải quyết vấn đề.

Conceptive C

Tác giả: Harry McGeough.

Nhà xuất bản: Smashwords, 2011.

Conceptive C là ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo AI dựa trên hai ngôn ngữ Objective-C và C. 

Object-Oriented Programming and the Objective-C Language

Nhà xuất bản: NeXT Software, Inc., 1996.

Objective-C là ngôn ngữ lập trình mở rộng của C. Cuốn sách giới thiệu đầy đủ về ngôn ngữ Objective-C và cách tiếp cận để lập trình hướng đối tượng.

C Programming

Nhà xuất bản: Wikibooks, 2006.

Cuốn sách giới thiệu chi tiết về các đặc điểm và khía cạnh của ngôn ngữ lập trình C. Yêu cầu người đọc có kĩ năng sử dụng máy tính, không cần thiết phải biết lập trình từ trước.

A Little C Primer

Nhà xuất bản: Wikibooks, 2010.

Cuốn sách online dành cho những người mới làm quen với lập trình.

Foundation of Computer Science, C Edition

Tác giả: Al Aho, Jeff Ullman.

Nhà xuất bản: W. H. Freeman, 1994.

Hai tác giả của cuốn sách là Aho và Ullman đã tự phát triển phiên bản ngôn ngữ lập trình C của riêng họ. Cuốn sách giới thiệu các lý thuyết cơ sở lập trình và toán học của khoa học máy tính đi kèm các bài tập cho dành người đọc.

C Programming in Linux

Tác giả: David Haskins.

Nhà xuất bản: BookBoon, 2009.

Cuốn sách giới thiệu về sức mạnh của ngôn ngữ lập trình ở lớp dưới, ngôn ngữ lập trình C, qua các ví dụ về phát triển web. 

Objective-C 2.0 Essentials

Tác giả:  Neil Smyth.

Nhà xuất bản: Techotopia, 2010.

Đây là cuốn sách online miễn phí gồm 34 chương giới thiệu đầy đủ về Objective-C để có thể phát triển ứng dụng cho Mac OS X và iPhone.

The New C Standard

Tác giả: Derek M. Jones.

Nhà xuất bản: Addison-Wesley Professional, 2008.

Cuốn sách trình bày phân tích một cách hệ thống về các tiêu chuẩn mới của ngôn ngữ lập trình C, đi kèm là các hướng dẫn, ghi chú và cách triển khai.

Object-Oriented Programming in ANSI-C

Tác giả: Axel Schreiner, 2001.

Cuốn sách giới thiệu cách áp dụng các lý thuyết của lập trình hướng đối tượng vào sử dụng cho ANSI-C như interface, kế thừa, đóng gói...

The C Library Reference Guide

Tác giả: Eric Huss, 1997.

Cuốn sách là một thư viện tra cứu các hàm, thư viện và mẫu sử dụng cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C. Không dùng để học lập trình.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com