Hướng dẫn

Cách chuyển hướng tên miền www sang tên miền không có www trong nginx

22 / 08 / 2016

Nhiều lúc bạn sẽ muốn tên mình của mình sẽ không có tiền tố www ở trước để tên miền được ngắn gọn và dễ nhớ hơn. Việc này được thực hiện trên nginx khá là đơn giản.

Giả sử chúng ta có tên miền là, kodemate.comwww.kodemate.com thay vì người dùng phải gõ cả 3 chữ w thì chúng ta cần làm việc chuyển hướng từ www.kodemate.com sang kodemate.com.

Logic khá là đơn giản, vì chúng ta chỉ cần cấu hình cho server thực hiện chuyển hướng với mã HTTP là 301. Do đó, cấu hình thêm vào trong server sẽ như sau:

server {
    server_name www.kodemate.com;
    redirect 301 http://kodemate.com$request_uri;
}

Nếu như server không cấu hình SSL thì chúng ta cần đặt cổng (port) để bắt request, như vậy thì cấu hình hiện tại sẽ là:

server {
    listen 80;
    server_name www.kodemate.com;
    redirect 301 http://kodemate.com$request_uri;
}

Kiểm tra lại cấu hình và khởi động lại nginx là xong.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com