Hướng dẫn

Cấu hình caching cho nginx

02 / 09 / 2016

Triển khai caching cho website là một việc khá quan trọng trong việc tối ưu hoá tốc độ, và có thể cải thiện rất nhiều về trải nghiệm người dùng cũng như thứ hạng trong các cố máy tìm kiếm trên mạng.

Thông thường với một trang web thì các file tĩnh (static files) sẽ mang tính chất hầu như hoặc hiếm khi thay đổi, ví dụ như các file ảnh jpg, png, gif, ico... hay các file media như mp3, wav, avi, mp4, ogg...

Thay vì mỗi lần truy cập vào web và yêu cầu browser tải lại các files đó, thì chúng ta có thể cấu hình server để thông báo cho các trình duyệt biết các files có thể được cache lại cho các lần truy cập sau. 

Các bạn có thể thêm cấu hình cache mẫu các file static sau trong server nginx:

# cache.appcache, các file html và file dữ liệu
location ~* \.(?:manifest|appcache|html?|xml|json)$ {
  expires -1;
}

# Các file feed
location ~* \.(?:rss|atom)$ {
  expires 1h;
  add_header Cache-Control "public";
}

# Các file media: images, icons, video, audio, HTC
location ~* \.(?:jpg|jpeg|gif|png|ico|cur|gz|svg|svgz|mp4|ogg|ogv|webm|htc)$ {
  expires 1M;
  access_log off;
  add_header Cache-Control "public";
}

# CSS và Javascript
location ~* \.(?:css|js)$ {
  expires 7dn;
  access_log off;
  add_header Cache-Control "public";
}

Các bạn có thể vào đây để tham khảo chi tiết hơn các phương pháp triển khai caching cho nginx.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com