Hướng dẫn

Cấu hình sử dụng nhiều JDK version trên Windows

18 / 09 / 2016

Khi lập trình các nền tảng dựa trên Java, bạn sẽ thấy cần thiết phải chuyển đổi các version của JDK, bài này sẽ hướng dẫn các bạn làm việc đó.

Nếu chưa có bản JDK nào thì bạn có thể vào đây tiến hành download và cài đặt.

Sau khi cài đặt với cấu hình thư mục mặc định thì Java thường này ở C:\Program Files\Java trên máy Windows.

Tiếp theo, chúng ta cần đặt biến môi trường để load Java, để có thể tuỳ biến cho nhiều version JDK khác nhau, thì các bạn chỉ cần cắm vào một biến vô trong biến PATH là được, ở đây sẽ dùng biến JAVA_HOME.

setx PATH "%PATH%;%JAVA_HOME%" /m

Chú ý: tham số /m là để áp dụng cho cả hệ thống chứ không chỉ riêng gì cho user hiện tại, nên cái này là tuỳ mục đích sử dụng của bạn.

Việc tiếp theo là tạo một file BATCH để thực hiện thiết lập cấu hình cho các version của JDK.

Ví dụ tạo một file là jdk8u25.bat dành cho Java 8

setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25" /m

và một file khác dành cho Java 7, jdk7u72.bat chẳng hạn:

setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_72" /m

Vậy là xong. Bây giờ muốn sử dụng Java version nào thì cứ thẳng tiến nháy đúp vô cái file tương ứng với JDK version đó là được.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com