Hướng dẫn

Đoạn code chạy được ở cả PHP và Java

01 / 09 / 2016

Mới đây chia sẻ trên Hacker News, một lập trình viên đã viết ra được một đoạn mã nguồn đúng cú pháp ở hai ngôn ngữ lập trình là PHP và Java, và đều cho ra kết quả thực thi giống hệt nhau.

Đoạn code đó như sau:

/*<?php
//*/public class PhpJava { public static void main(String[] args) { System.out.printf("/*%s",
//\u000A\u002F\u002A
class PhpJava {
    function main() {
        echo(//\u000A\u002A\u002F
        "Hello World!");
}}
//\u000A\u002F\u002A
PhpJava::main();
//\u000A\u002A\u002F

Nói vui chứ, đây có thể là sự khởi đầu của ngôn ngữ lập trình mang tên Phava, à không Phap :D.

Mã nguồn gốc của tác giả tại đây.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com