Tài liệu

Ebook miễn phí - Introducing Microsoft SQL Server 2016

07 / 09 / 2016

Microsoft SQL Server 2016 là phiên bản mới nhất của hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu do Microsoft phát triển với nhiều bước tiến và phát triển đột phát, và để giới thiệu sản phẩm Microsoft có xuất bản miễn phí cuốn sách về sản phẩm mới của mình, Introducing Microsoft SQL Server 2016.

Microsoft SQL Server 2016 có những bước tiến mới nhảy vọt về tốc độ trong bộ nhớ (in-memory performance), bảo mật không song song (unparalleled security), BI (Business Intelligence) cho người dùng cuối thiết bị mobile và khả năng phân tích cao cấp (advanced analytics). 

Cuốn sách giới thiệu về SQL Server 2016 có 9 chương được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Stacia Varga, Denny Cherry, và Joseph D'Antoni. Họ sẽ giới thiệu các tính năng và các điểm cải tiến mới cho thấy SQL Server 2016 là một trong những phiên bản tuyệt vời chưa từng có.

  • Mission-Critical Performance: các chương này đề cập tới các phương pháp thực hiện query nhanh hơn (fast queries), bảo mật tốt hơn (better security), sẵn sàng cao hơn (higher availability), và cải tiến trong bộ máy cơ sở dữ liệu (improved database engine).
  • Deeper Insights Across Data: các chương này đề cập tới truy cập dữ liệu rộng hơn (broader data access), tăng cường phân tích (increased analytics), và báo cáo tốt hơn (better reporting) trong SQL Server 2016.
  • Hyperscale Cloud: các chương này đề cập tới cải tiến Azure SQL Database, và cách mở rộng ứng dụng của bạn với SQL Data Warehouse.

Các bạn vào đây để tải ebook về máy.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com