Tài liệu

Ebook miễn phí - Learning R for Geospatial Analysis

01 / 10 / 2016

Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 01/10/2016 là, Learning R for Geospatial Analysis.

Ebook miễn phí - Learning R for Geospatial Analysis - kodemate.com

  • Sách: Learning R for Geospatial Analysis.
  • Tác giả: Michael Dorman.
  • ISBN-13: 9781783984367.
  • Xuất bản: PacktPub, 2014.
  • Số trang: 364.

Cuốn sách hướng dẫn tận dụng tối đa R để hỗ trợ các công việc quản lý và phân tích địa hình.

Các bạn vào trang download để lấy link. Chú ý: offer này chỉ có hạn trong 24h, sẽ hết hạn vào 6 giờ sáng 02/10/2016.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com