Tin tức

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Have

29 / 09 / 2016

Mới đây, Marcin Wrochniak đã giới thiệu ngôn ngữ lập trình mới, Have, do chính anh phát triển dựa trên nền tảng của ngôn ngữ lập trình Go.

Theo lời giới thiệu trên blog, thì Have là một ngôn ngữ lập trình mới  thực hiện việc biên dịch (transpiling) sang ngôn ngữ lập trình Go. Vì được phát triển dựa trên cú pháp của Go, nên Have có nhiều điểm tương đồng, hay nói một cách chính xác hơn, Go là một tập con của Have. Do đó, các thư viện được viết bằng ngôn ngữ lập trình Go đều có thể sử dụng hợp lệ trong chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Have. Hơn thế nữa, mã nguồn được viết bằng Have đều có thể được truy cập từ mã nguồn của Go.

Cú pháp của ngôn ngữ lập trình Have được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ lập trình Go và Python, nhưng về cấu trúc chung thì giống với Go nhiều hơn.

Mục đích của Have được tạo ra không phải để đánh bật hay có ý định thay thế ngôn ngữ lập trình Go, đơn giản đây chỉ là một dự án vui của Wrochniak để giải trí.

Have còn khá mới và vẫn đang còn ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Bạn có ý tưởng hay muốn đóng góp có thể tham gia trong Github.

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Have - kodemate.com


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com