Tin tức

Github hiển thị thông tin license lên đầu trang của repository

23 / 09 / 2016

Github vừa thực hiện thay đổi giao diện để hiển thị thông tin license lên ngay đầu trang của repository.

Trước đó, các file về liencse trong Github repositories đều được đặt ở cuối trang, và các nhà phát triển cần phải cuộn xuống dưới cùng để xem thông tin chi tiết về license của một repository nào đó, việc này gây ra khá nhiều bất cập khi muốn tìm hiểu về một project trên Github. Chính vì vậy, sự thay đổi mới này, bằng việc hiển thị tên ngắn gọn của license ở ngay trên thanh mô tả chung ở đầu trang, ngay bên cạnh số lượng người đóng góp, sẽ cải thiện rất nhiều.

Github hiển thị license ngay đầu trang repository - kodemate.com

“Adding an open source license to your repository ensures that others can use, copy, modify, and contribute back to your project. It is an important step when creating an open source project,” GitHub product manager Ayman Nadeem wrote in a blog post.

"Thêm vào licến cho dự án mã nguồn mở trên Github repository đảm bảo rằng người khác có thể sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và đóng góp vào dự án của bạn. Đây là một bước quan trọng khi tạo một dự án mã nguồn mở," - Giám đốc sản phẩm Github, Ayman Nadeem chia sẻ.

Github sửa Ruby gem, Licensee, để so sánh danh sách các file liencse trên website. Trường hợp mà repository của bạn có nhiều licenses thì nó sẽ hiển thị chi tiết ngay trước cuối trang. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Licenses API để thêm license mã nguồn mở vào trong sản phẩm của bạn.

Thay đổi này cũng đi kèm với phiên bản Enterprise 2.8 sắp phát hành.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com