Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt Redis trên Ubuntu 16.04

22 / 08 / 2016

Mặc dù Ubuntu 16.04 mới ra chưa được lâu, nên chưa có nhiều bản build sẵn cho Redis. Hầu hết các hướng dẫn cài đặt Redis trên Ubuntu 16.04 đều yêu cầu lấy mã nguồn về, cài các công cụ cần thiết để build Redis. 

Rất may tại thời điểm của bài viết này đã có một package build sẵn cho chúng ta, vì thế sẽ không cần mất nhiều thời gian để có Redis trên hệ thống.

Hãy thực hiện các bước dưới đây:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install redis-server

Sau khi tiến hành cài đặt xong, chúng ta sẽ kiểm tra kết nối tới Redis. Thường thì sau khi cài đặt thì một daemon của Redis sẽ chạy server ngay lập tức, điều này có thể kiểm tra bằng cách gõ lệnh:

$ ps aux | grep redis
redis     5063  0.2  0.6  40424  3144 ?        Ssl  08:27   0:14 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

Kết quả ở trên, như các bạn thấy là Redis server đã bật ở port 6379, đây cũng là cổng mặc định của Redis. Nếu như không ra kết quả như trên thì bạn có thể bật Redis bằng cách gõ lệnh:

$ redis-server

Để kiểm tra kết nối tới Redis, chúng ta dùng CLI để tạo một ping,

$ redis-cli ping
PONG

Nếu thành công thì sẽ có kết quả là text PONG, nếu không thì các bạn cần kiểm tra lại xem server đã chạy hay chưa.

Như vậy, chúng ta đã cài đặt Redis một cách dễ dàng lên server.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com