Hướng dẫn

Khắc phục lỗi Laravel không có quyền upload file lên server nginx

22 / 08 / 2016

Khi bạn triển khai source code Laravel lên server và có chức năng upload file lên server, thì trong lần upload file lên đầu tiên bạn sẽ nhận được thông báo về việc ứng dụng không có quyền ghi trong thư mục để lưu file.

File unable to write at directory: /...../public/img

Với server nginx thì user và group là www-data:www-data, và để ứng dụng Laravel có thể lưu file vào thì bạn cần gán quyền cho user này của nginx.

$ chown www-data:www-data /path/to/project/public/img

Như ở trên thì câu lệnh sẽ thực hiện gán quyền sở hữu của thư mục cho user và group của nginx.

Bạn chạy lại sẽ thấy bây giờ ứng dụng đã có thể upload file lên dễ dàng.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com