Hướng dẫn

Lập trình C viết chương trình khoá màn hình Windows

03 / 11 / 2016

Trong bài trước, tôi có hướng dẫn các bạn 4 phương pháp để khoá màn hình Windows. Thay vì làm các thao tác như vậy, là một lập trình viên, tại sao lại không viết một chương trình để khoá màn hình luôn nhỉ?

Như đã đề cập ở bài trước, tất cả các phương pháp đều quay về việc thực hiện câu lệnh khoá màn hình. Vậy chúng ta sẽ tận dụng điều đó để viết một chương trình khoá màn hình Windows thật sự đơn giản, và sẽ dùng ngôn ngữ lập trình C với công cụ Visual Studio để thực hiện.

Video hướng dẫn ở đây, dành cho các bạn muốn tham khảo chi tiết cách lập trình.

Điểm cốt lõi ở đây đó là chúng ta sử dụng hàm system() để thực hiện gọi một câu lệnh trong Windows. Với câu lệnh này, mọi câu lệnh truyền vào đều được thực thi ngay lập tức.

Mã nguồn của chương trình khá là cơ bản:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() 
{
    system("rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation");

    return 0;
}

Thực hiện build và chạy chương trình. Vậy là chúng ta đã có một chương trình khoá màn hình Windows rồi. Rất là đơn giản phải không? :D


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com