Tài liệu

Tài liệu nghiên cứu của Google trong việc xây dựng Youtube Recommendations

24 / 09 / 2016

Chia sẻ cho các bạn tài liệu nghiên cứu của Google trong việc xây dựng hệ thống Recommendation cho mạng xã hội Youtube.

Dành cho các bạn muốn tìm hiểu cách hoạt động của chức năng Gợi Ý (Recommendation) của Youtube.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com