Ngôn ngữ lập trình

Phát triển tư duy lập trình hướng đối tượng với Java

Khoá học này sẽ giúp bạn xây dựng kĩ năng và tư duy lập trình hướng đối tượng một cách bài bản với ngôn ngữ lập trình Java.

Phát triển tư duy lập trình hướng đối tượng với Java - kodemate.com

Giới thiệu về khoá học

Mục tiêu

 • Tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng, Object-Oriented Programming.
 • Học các phương thức trong Java để lập trình hướng đối tượng.
 • Áp dụng lập trình hướng đối tượng vào các bài tập thực hành cơ bản thực tế.

Đối tượng

 • Các bạn sinh viên đang học lập trình Java.
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng.

Yêu cầu

 • Đã học và hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java.
 • Đã từng lập trình với ngôn ngữ Java.
 • Biết sử dụng một công cụ bất kì để lập trình Java.

Nội dung khoá học

Java là một trong những ngôn ngữ bậc cao được sử dụng phổ biến từ khá lâu và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của ngành Công Nghệ Thông Tin. Vì thế, biết lập trình Java là một lợi thế lớn đối với sinh viên ngày nay. Hơn nữa, hiểu được và có khả năng áp dụng lý thuyết Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP, Object-Oriented Programming) trong Java là một điều rất cơ bản và cần thiết đối với các bạn sinh viên hay các bạn đang tiếp cận học lập trình với ngôn ngữ Java. 

Trong thực tế, không phải chỉ viết ra một class, thêm vài thuộc tính và phương thức thì được gọi là biết lập trình hướng đối tượng. Việc này đòi hỏi quá trình suy nghĩ, phân tích, luyện tập nhiều để có thể hiểu được bản chất và có thể áp dụng để phát triển sản phẩm.

Khoá học này được tạo ra với mục đích giúp bạn học lập trình hướng đối tượng cơ bản một cách hiệu quả, đi kèm với việc xây dựng tư duy về lập trình hướng đối tượng để bạn phát triển kĩ năng lập trình tốt hơn trong tương lai.

Chương trình

 • Bài 1:Giới thiệu khoá học và môi trường phát triển01:12
 • Bài 2:Lập trình hướng đối tượng là gì03:34
 • Bài 3:Class và đối tượng03:45
 • Bài 4:Hàm khởi tạo04:32
 • Bài 5:Con trỏ this05:32
 • Bài 6:Quản lý nhiều class với package03:10
 • Bài 7:Tính đóng gói (Encapsulation)08:17
 • Bài 8:Tính kế thừa (Inheritance)10:05
 • Bài 9:Từ khoá super02:16
 • Bài 10:Tính đa hình (Polymorphism)07:29
 • Bài 11:Tính trừu tượng (Abstraction)15:36
 • Bài 12:Interface10:16
 • Bài 13:Liên kết với binding12:58
 • Bài 14:Toán tử instanceof06:50
 • Bài 15:Abstract class vs. Interface04:00
 • Bài 16:Tính sở hữu (Aggregation)02:33
 • Bài 17:Constant trong class03:08
 • Bài 18:Từ khoá final04:23
 • Bài 19:Khởi tạo giá trị trong class03:17
 • Bài 20:Java inner class02:21
 • Bài 21:Từ khoá static08:54
 • Bài 22:Phương thức toString()02:40
400,000 VNĐ
Số bài: 22
Thời lượng: 1 giờ 53 phút
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com